Waluscha De Sousa Height, Weight, Figure, Age, Biography & Wiki.¬†Waluscha De Sousa was born in India. Waluscha De Sousa won the title of Femina Miss India. Waluscha De Sousa start her career as an model. Waluscha De Sousa mahe her debut in film is upcoming bollywood movie “fan”. Waluscha De Sousa Height, Weight, Age, Affairs,